UBA 80m contest

Amper een week na de CQ WW RTTY stond er een nieuwe contest op het programma, weliswaar gelukkig maar ‘een kleine’. De sectie Mechelen organiseert haar jaarlijkse UBA 80m contest, een contest van 4u (8u-12u) op zondagmorgen.
Power stond op 50w en ik koos er terug voor om de dipool te gebruiken. Ik vond een vrije frequentie op 3600 en begon CQ te roepen. Het is leuk om bekende ‘gezichten’ te werken. De eerste was ON4BHQ, CM van sectie Ninove, een chatbuddie tijdens menig RTTY contesten. Vervolgens herkende ik de stem OQ5M, mijn inspiratiebron en mentor tijdens het contesten doorheen de jaren. Hij kon het ook niet laten om toch nog maar eens een verwijzing te maken naar morse. We zijn ermee bezig!
Na bijna een uurtje kwam ook onze CM langs, Guido ON7GR. Dit plezierde mij wel omdat ik dan ook de multiplier AST kreeg. Zou zonde zijn om iedereen die multiplier te geven zonder hem dan zelf te krijgen.
Als laatste moet ik ook OR5T, Xavier, vermelden. Xavier polst regelmatig eens naar scores of interesses. Zelf is hij bijvoorbeeld dit jaar ook heel goed bezig in de prefixhuntcompetitie van de UBA. Dit kan ook enkel als je beschikt over goede antennes en regelmatig actief bent, sterk dus.
Vervolgens werkte ik enkele amateurs die ik geregeld heb gewerkt tijdens andere SSB of RTTY contesten, op de duur ken je de calls wel. Toch is het wel fijn om ook eens de stem te horen.

Om 9u had ik 37 qso’s
Om 10u waren dat er 64 (+27)
Om 11u 78 (+14)
En om 12u 99 (+21)

Het laatste uur verwondert me wel. Tijdens vorige jaren zag je een duidelijke neerwaartse spiraal naarmate de uren verstreken. Op zich dus wel blij dat dit nu niet het geval was. 5 qso’s minder dan vorig jaar, maar gelukkig drie secties/multipliers meer dan vorig jaar. Score is dus hoger en dan hoop ik dat ik terug in de top vijf kan eindigen. Het zou in ieder geval mooi zijn om de eerste ON3 te zijn.

Ik vond wel dat er dit jaar minder Belgische radioamateurs actief waren. Dit werd voor een deel gecompenseerd door het feit dat ik meer buitenlandse stations gewerkt hebt. GW, G, F, PA, DL en LX kwamen terug op mijn call, mooi zo!

Als laatste wil ik nog eens de slechte hamspirit benadrukken; het is triestig dat men RTTY begint uit te zenden op je frequentie, constant zitten te tunen en frequentie ‘steelt’ zonder te vragen of ze al in gebruik was. Ik kan me dus perfect aansluiten bij het opiniestuk van ON7GR op deze blog.

In ieder geval heb ik me uiteindelijk best geamuseerd en iedereen bedankt om me te werken!

Pieter – ON3DI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *