Verslag Velddag 2015

VELDDAG, het “in het veld staan”, ttz, onafhankelijk van het lichtnet opereren.
Wij, de mens van de 21ste eeuw, het wezen dat aan stopkontakten hangt, zich verplaatst in vierwielers en foetert op de anderen “dat het niet vooruit gaat”, wel, velddag is een goed middel tegen dit alles.
Weliswaar gaan we dan weer aan een stopcontact hangen, maar de stroom die onze tuigjes aandrijft komt van een ronkend ding, dat weg van het lichtnet, onze zendtuigen van stroom voorziet, en daarbij, we hebben voor de verbindingen geen  draden nodig , enfin wel enkele, om de stralingsenergie wereldwijd in het zwerk te verspreiden.

En zo, klaar is Kees … CQ CQ CQ …

Als de zon dan nog een steuntje in de rug geeft, de reflecties ons gunstig gezind zijn, dan kan de pret niet op, enfin, de transceiver moet meewillen, de catering, de weersomstandigheden, de mast moet recht blijven, de swr binnen de perken, computer meewillen, je ziet, het is heel simpel, en liefst ook geen vonkoverslag in vitale delen.
Pileups koel en vastberaden tegemoet treden met de moed der Vikingen, of is het die van de wanhoop?

Dus, op 5 en 6 september werden de rangen gesloten, de gordel aangespannen, euhh, de spankabels dus van de 20m mast en om 15 uur, 5 sept klonken de eerste CQ CQ’s vanuit de caravan.
Noot van de redactie, de FD (Fieldday) werd van 15 uur zaterdag tot 15 uur zondag gehouden in enkelzijband (SSB). In deze periode hebben we gekozen voor de formule 12 uur actief te zijn, te kiezen naar eigen goesting, vermogen en energie.
De banden 1,8 MHz, 3,5 MHz en 7 Mhz werden onveilig gemaakt door het méér dan potent signaal van ON7SA/p, met aan de microfoon, een schare door de wol geverfde OM’s die voor geen 9+60 db achteruit gaan, die wel merkwaardiger wijze steeds aan acute dorst leden, het zal het spreken wel geweest zijn, tot zover de uitleg van de schuldigen.
En H2O was uiteraard niet goed, ook 20w40, ter smering van de tongriem, niet goed, uitsluitend … slechts goedgekeurd, flesjes uit een blauw bakje. Jaja …

De kok ontbrak niet, gehuld in vettige dampen, microgolf, kookplaat 1, koookplaat 2, kom, worsten, eierenschelpen, dampende potten vol aardappelen volbracht deze duizendpoot een schier onmogelijk taak, als daar zijn, kok, nachtwaker, spijzer der uitgeputte operatoren, wie kan zoiets aan ?? Je vraagt het je af, zelfs op nachtelijke uren.
Terwijl de wereld rustte, zwierf hij rond, tussen masten, kabels, tenten en bakken bier, niets is weggehaald, dank zij deze onvervangbare.

Op 5 en 6 september was het dus zover, iedereen ijverig in de weer om de nodige hand- en spandiensten te verwezenlijken …

Ward

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *